Tagged: mobilnost mladih

C76tw3oXUAAIfKb

Komisija potiče mobilnost mladih u Europi

Europska komisija danas je u okviru programa Erasmus+ predstavila inicijativu kojom dodatno podupire učenje i mobilnost mladih u Europi. Inicijativom „Move2Learn, Learn2Move” pruža se prilika najmanje 5000 mladih građana da sami ili sa svojim...