O nama

Udruženje „Centar za podršku demokratije i ekonomskog razvoja“ je nevladina neprofitna organizacija.
Udruženje djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Puni naziv Udruženja je:
Udruženje „Centar za podršku demokratije i ekonomskog razvoja
Удружење ” Центар за подршку демократије и економског развоја”
Udruga „Centar za potporu demokracije i ekonomskog razvitka

Skraćeni naziv Udruženja je:
UCDER
УЦДEP
UCDER

Ciljevi i djelatnosti udruženja su :

 • rad na implementaciji projekata koji vode ka ekonomskom i društvenom razvoju zajednica, privrednih subjekata i institucija;
 • rad na izradi kratkoročnih srednjoročnih i dugoročnih strategija razvoja u ekonomskoj i socijalnoj sferi kroz istraživački, analitički i statistički rad;
 • rad na implementaciji projekata podrške stabilnosti i funkcionalnosti slobodnog tržišta, politike i prava konkurencije u BiH u cilju usaglašavanja sa propisima i praksom Evropske Unije;
 • pomoć u jačanju malih i srednjih preduzeća;
 • rad na implementaciji projekata jačanja održivog poduzetništva;
 • rad na implementaciji projekata zapošljavanja;
 • rad na projektima koji imaju za cilj razvoju poljoprivrede;
 • rad na promociji energetski efikasnih rješanje i tehnologija
 • rad na promociji primjene obnovljivih i alternativnih izvora energije
 • pomoć i podrška na implementaciji projekata finansiranih iz fondova Evropske Unije i rad na projektima iz oblasti korporativnog upravljanja;
 • aktivno učešće u unaprijeđenju zakona i drugih pravnih propisa;
 • rad na projektima pomoći u borbi protiv korupcije i zalaganje za povećanje transparentnosti i odgovornosti organa vlasti;
 • promoviranje značaja i vrijednosti priključenje BiH Evropskoj Uniji;
 • pomoć u zaštiti ljudskih prava sa posebnim osvrtom na prava manjina;
 • rad na sprovođenju kampanje kao načina upoznavanja stanovništva sa procesom integracije u Evropsku Uniju;
 • rad na uvođenju najboljih standarda iz oblasti socijalne zaštite, poduzetništva, ekologije, poljoprivrede, obrazovanja i industrije;
 • zalaganje za promoviranje i podršku projektima regionalne saradnje;
 • povezivanja i upravljanje migracijama stanovništva;
 • rad na disiminaciji podataka i rad na projektima demografske analize i istraživanja;
 • zalaganje za promociju jednakih mogućnosti kao i potpunog ostvarivanja prava za sve građane
 • rad na razvoju i jačanju civilnog društva kao jasnog pokazatelja stepena demokratizacije;
 • rad na promoviranju i podršci projektima aktivnog učešća i uključivanja građana u rad nevladinih organizacija;
 • zalaganje za olakšanje pristupa informacijama građanima u BiH;
 • rad na projektima koji imaju za cilj sprečavanje siromaštva i socijalne isključivosti u BiH, kao i pomoći najugroženim grupama stanovništva u BiH;
 • pomoć u organizovanju edukacije, okruglih stolova, skupova i predavanja u svrhu ostvarivanja djelatnosti udruženja, u skladu sa zakonom;
 • izdavanje biltena, brošura, publikacija i letaka u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 • zalaganje za borbu protiv korupcije;
 • rad na promovisanju ravnopravnosti spolova;
 • zalaganje za borbu protiv nepotizma i mobinga, u skladu sa Zakonom;
 • saradnja sa privrednim komorama, udruženjima poslodavaca, sindikalnim organizacijama, institucijama, istim ili sličnim udruženjima i međunarodna saradnja, u svrhu ostvarivanja djelatnosti udruženja, u skladu sa Zakonom;

Članovi udruženja su fizička lica državljani Bosne i Hercegovine kao i strani državljani koji imaju boravište u Bosni i Hercegovini, a koja prihvate statut i programske ciljeve i djelatnosti Udruženja.
Članovi mogu biti i pravna lica koja su registrovana u Bosni i Hercegovini.

O prijemu u članstvo odlučuje Skupština.

Članovi Udruženja mogu biti:

 • Stalni članovi
 • Pridruženi članovi
 • Počasni članovi

Stalni članovi su fizička i pravna lica koja su stekla svojstvo člana udruženja u skladu sa statutom.
Pridruženi član može biti svaka fizička i pravna osoba koja finansijski pomaže Udruženje.
Počasni član može postati fizička i pravna osoba, koja pokaže značajne rezultate u promociji ciljeva i djelatnosti Udruženja.
Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva.

Članstvo u Udruženju prestaje: Na vlastiti zahtjev, potpisivanjem izjave o istupanju iz Udruženja, isključenjem u slučaju djelovanja u suprotnosti sa ciljevima i statutom Udruženja i drugim uslovima određenim statutom Udruženja.