Kontakt

Kontakt

CENTAR ZA PODRŠKU DEMOKRATIJE I EKONOMSKOG RAZVOJA-UCDER
Ferhadija 11
71000 Sarajevo

Telefon: +38733217391
Fax: +387 33 217 391
E-mail: info@ucder.ba