Category: Ekonomski razvoj

download

Povlastice za strane ulagače

DRŽAVNI NIVO U skladu sa Zakonom o politici direktnih stranih ulaganja u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 17/98, 13/03, 48/10 i 22/15) stranim investitorima garantovano je sljedeće: – Nacionalni tretman stranim ulagačima, odnosno strani...

inv

INVESTICIJE U 2015. GODINI

Vrijednost ukupno ostvarenih investicija u stalna sredstva pravnih osoba u Bosni i Hercegovini u 2014. godini iznosila je 5.145.321 hiljada KM, dok u 2015. godini iznosi 4.425.604 hiljada KM, što predstavlja smanjenje od 13,99%....

790x450economia-italia-1132x670

Monetarne kretanja april 2016

Monetarna kretanja u aprilu 2016. godine karakteriše stabilan rast novčane mase posmatrano na godišnjem nivou, pri čemu je rast monetarnog agregata M1 (likvidne komponente novčane mase) znatno viši od rasta agregata koji obuhvata kvazi-novac...

mediathumbnailhandler

Kretanje makroekonomskih pokazatelja

BiH ekonomija u prvom polugodištu, po svemu sudeći, bilježi skroman realni rast od preko 2%. Naime, nakon što je ekonomska aktivnost u prvom tromjesečju je bila za 2,1% veća u odnosu na isti period...

novac-moneyval

Standard&Poor's potvrdio kreditni rejting BiH

Međunarodna agencija Standard and Poor's potvrdila je kreditni rejting Bosne i Hercegovine, B sa stabilnim izgedima. U obrazloženju, analitičari ove agencije navode da je ovakav rejting podržan odobrenjem finansijskog aranžmana između BiH i Međunarodnog...