U Sarajevu konferencija ‘Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija’

Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku – TIS organizuje Međunarodnu konferenciju “Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija” koja će biti održana 8. i 9. oktobra 2018. godine u Sarajevu.

REGISTRUJTE SE

Ovo je jedna od najznačajnijih konferencija u regiji koja podržava i afirmiše saradnju vladinih institucija, akademske zajednice, međunarodnih organizacija, poslovnog sektora i nevladinih organizacija u cilju planiranja i saradnje u realizaciji regionalnih projekata u oblastima razvoja tržišta kapitala, rada, roba i usluga, razvoja zvanične statistike, promocije o mogućnostima regije za investicije i istraživanja i razvoja u oblastima informacione tehnologije, komunikacija, efikasnog upravljanja i korištenja ekonomsko-socijalnih potencijala.

Konferencija ima dva panela: panel tržište/investicije i panel statistika/istraživanje i razvoj, te posebne sesije koje se odnose na predstavljenje i analizu projekata za investitore i naučno istraživačke radove. Na konferenciji posebna pažnja će biti usmjerena na projekte i regionalnu saradnju iz oblasti energije, turizma, poljoprivrede i prirodnih resursa zemalja regiona. Planirana je prezentacija projekata i istraživanja koji doprinose poboljšanju uslova poslovanja u regiji, povećanju investicija, umrežavanju poslovne zajednice i nevladinih organizacija na regionalnom i evropskom tržištu.

Prezentovat će se mogućnosti zajedničkog učešća firmi iz regije na trećem tržištu. Govorit će se o razvoju i afirmaciji zvanične statistike i značaju statističkih podataka za donošenje odluka svih nivoa vlasti kao i značaju istih podataka za razvoj ekonomije i kreiranja socialnih politika. Konferencija će pružiti podatke i analize u oblastima industrije, energetike, turizma, poljoprivrede, uvoza i izvoza, investicija i dr. Prezentovat će se procesi i značaj evropskih integracija kao i mogućnosti tržišta Evropske unije.

Partneri i saradnici u organizaciji konferencije su: Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja Horizont 2024, Agencija za statistiku BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Predstavništvo njemačke privrede u BiH, Sarajevska berza-burza (SASE), Republički zavod za statistiku Srbije, Državni zavod za statistiku Hrvatske, Udruženje poslodavaca trgovine i poduzetnika Slovenije (ZDOPS-GIZ), QSS d.o.o. Sarajevo, IN2 Data d.o.o. Hrvatska, Zavod za statistiku Crne Gore, Evropski pokret Srbija, Privredna komora Srbije, Poslovne novine d.o.o Sarajevo, Agencija za unapređenje stranih investicija BiH – FIPA, Vijeće stranih investitora BiH, Istraživački centar Slovenske akademije nauka i umjetnosti, Best Solutions d.o.o. Sarajevo, Zavod za statistiku FBiH, Ekonomski fakultet Sarajevo, Sveučilište Algebra, Grad Sarajevo, Papilot International d.o.o. Ljubljana, Centar za podršku demokratije i ekonomskog razvoja (UCDER), Agencija za državnu službu BiH, kao i drugi učesnici iz Bosne i Hercegovine i regije.

PRIJAVA PROJEKATA I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH RADOVA
Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku – TIS poziva sva pravna i fizička lica u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (privredna društva, fakulteti, instituti, lokalna samouprava, javne ustanove, neprofitne organizacije i fizička lica) da dostave/prijave projekte i naučno-istraživačke radove, koji se prezentuju na ovoj konferenciji. Prijave treba da se odnose na sljedeće četiri oblasti: tržišta, statistike, investicije i istraživanje i razvoj. Projekti se dostavljaju na email: info@forumtis.net ili na adresu Foruma: Ferhadija 11, 71 000 Sarajevo, BiH.

PRIJAVA PROJEKATA I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH RADOVA

SPONZORSKI PAKETI

Pravni subjekti (privredna društva, državne institucije, općine, nevladine organizacije) mogu predstaviti svoje poslovanje, proizvode i usluge u skladu i uslovima sponzorskih paketa.

SPONZORSKI PAKETI

Sve informacije o konferenciji možete pronaći na web portalu www.forumtis.net ili nas direktno kontaktirati:

tel.: + 387 33 217 391
mob.: + 387 61 011 198
e-mail: info@forumtis.net

Izvor: UCDER

Pogledajte i...