Uz pomoć Evropske unije, u Banja Luci predstavljena analiza i projekcije tržišta rada u Republici Srpskoj

Uz tehničku podršku projekta „Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu“, koji financira Evropska unija (EU) u Bosni i Hercegovini (BiH), Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske (UUPRS) je 19. jula u Banjaluci organizirala i održala okrugli sto na temu „Tržište rada – stanje i izazovi”.

Cilj okruglog stola je bio okupiti sve aktere socijalnog dijaloga u Republici Srpskoj, odnosno predstavnike Vlade Republike Srpske, predstavnike sindikata i predstavnike poslodavaca, predstavnike akademske zajednice kao i druge zainteresirane organizacije kako bi otvoreno razgovarali i razmijenili mišljenja o situaciji i izazovima na tržištu rada u Republici Srpskoj.

Središnja debata okruglog stola se vodila oko rezultata „Analize i projekcija tržišta rada u Republici Srpskoj 2017. – 2021.” i projekcijama ponude i potražnje radne snage na tržištu rada u Republici Srpskoj u narednom razdoblju. Debata je imala poseban osvrt na migraciona kretanja radno sposobnog stanovništva iz Republike Srpske prema zemljama Zapadne Evrope, te izazove i probleme sa kojima se Republika Srpska suočava i sa kojima će se suočavati radi identificiranih trendova na tržištu rada.

Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, je rekao da je Unija svjesna daljeg odliva radne snage, te naveo da je jedan od razloga tog problema,  nemogućnost poslodavaca u Republici Srpskoj da uposlenicima osiguraju radne uvjete kao na zapadu.

Stevo Pucar, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci i autor „Analize i projekcija tržišta rada u Republici Srpskoj 2017. – 2021.”, napomenuo je da pokazatelji ukazuju da se Republika Srpska suočava ne samo sa ekonomskim, već i sa demografskim problemima.

Prema određenim projekcijama, u narednih šest godina broj radno sposobnih stanovnika će se smanjiti za još 59.000 i to sa 867.000 na 808.000, navodi se u „Analizi i projekcijama tržišta rada u Republici Srpskoj 2017. – 2021.”, koja je izrađena uz tehničku podršku projekta „Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu“. Prema procjenama stručnjaka baziranim na podacima Eurostata, od 2017. do 2021. godine, BiH će napustiti oko 140.000 ljudi.

I predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić je rekla da mladi i obrazovani kadrovi napuštaju ovaj prostor zbog slabo plaćenog posla, i istakla da politička nestabilnost utiče na investitore.

Činjenica je da se u Republici Srpskoj godinama nije povećala najniža zarada“, rekla je Mišić ističući da se plaće u nekim granama realnog sektora nisu mijenjale u posljednjih deset godina, a da u Republici Srpskoj nije dogovoren ni opći kolektivni ugovor.

Milenko Savanović,  ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, je istakao da politička nestabilnost predstavlja ozbiljan problem za daljnji ekonomski razvoj i ulaganje investitora, i dodao da je, nažalost, prisutan i odlazak školovanog kadra.

“Današnje predstavljanje „Analize o projekcijama tržišta rada u Republici Srpskoj za period 2017-2021”, te sam okrugli sto, predstavlja nastavak projektnih aktivnosti koje provodimo u sklopu projekta „Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu. Zadovoljstvo nam pruža činjenica da smo bili u mogućnosti asistirati u poboljšanju socijalnog dijaloga svih socijalnih partnera”, zaključila je Jelena Katić, voditeljica tima projekta.

Podsjećamo, Projekt “Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu”, koji financira Evropska unija u BiH u iznosu od 482.000 eura, ima za cilj poduprijeti poboljšanje socijalnog dijaloga u BiH. Projekt je počeo sa implementacijom u januaru 2016. i trajat će do januara 2018. godine.

(Izvor: Europa.ba)

Pogledajte i...