Realizacijom Protokola 5 veća liberalizacija trgovine među zemljama CEFTA

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa DIHK CEFTA projektom organizirala je konferenciju o značaju WTO-a i Protokola 5 u okviru CEFTA regiona.

Na konferenciji, održanoj 5. jula u Komori u Sarajevu, istaknuto je, između ostalog, da će realizacija Protokola 5 iz CEFTA sporazuma omogućit dodatnu liberalizaciju trgovine među zemljama potpisnicama sporazuma uklanjanjem mnogih barijera.

Zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mato Franjičević rekao je da se time postepeno stvara jedno zajedničko i veće tržište koje će biti globalno prepoznatljivo i atraktivnije za potencijalne ulagače.

Pojasnio je da je usvajanje Protokola 5 u finalnoj fazi te da slijedi njegova ratifikacija u zemljama članicama CEFTA-e.

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ajdin Ajdinović istakao je da realizacija Protokola 5 podrazumijeva izradu sveobuhvatnog informatičkog rješenja za uvezivanje svih organa koji upravljaju granicama u zemljama CEFTA-e.

Po njegovim riječima, uvoznici i špediteri sada mogu putem interneta podnijeti zahtjev za prekograničnu kontrolu roba čime je administrativni posao graničnih inspektora smanjen za 90 posto, te sada mogu više vremena provesti u kontroli roba. On je kazao da će se pošiljke kraće zadržavati na granici te će protok roba između zemalja članica CEFTA-a biti značajno ubrzan.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić rekao je da očekuje da će nadležne institucije u zemljama članicama CEFTA-e vrlo brzo implementirati Protokol 5, te izrazio nadu da će time međunarodno poslovanje postati brže, efikasnije i jeftinije.

(Izvor: VTK BiH)

Pogledajte i...