Donald Tusk reizabran za predsjednika Evropskog vijeća

Evropsko vijeće je 9. marta 2017. godine reizabralo Donalda Tuska za predsjednika tog tijela. Tusk će svoj drugi dvoipogodišnji mandat služiti od 1. juna 2017. do 30. novembra 2019. Osim toga, ponovo je imenovan za predsjednika evro samita u istom periodu.

On je drugi po redu koji će tu funkciju obavljati u punom petogodišnjem mandatu od njenog uspostavljanja 1. decembra 2009. u okviru Lisabonskog ugovora.

Donald Tusk je na funkciji predsjednika Evropskog vijeća od 1. decembra 2014. Tusk je prije ovoga sedam godina bio premijer Poljske.

(Izvor: Europa.ba)

Pogledajte i...