Nevladine organizacije u BiH

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine www.komorabih.ba
Asocijacija poslodavaca BiH www.apbih.ba
Udruženje/udruga BH novinari www.bhnovinari.ba
Društvo pisaca BiH www.drustvopisacabih.com.ba
Obrazovanje gradi BiH www.ogbh.com.ba
Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH www.ulupubih.com.ba
Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine www.bhfilm.ba
Udruženje za razvoj NERDA www.nerda.ba
Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini www.umbih.ba
Udruženje poljoprivrednika u BiH www.nvovijece.ba
Udruženje nezaposlenih BiH www.haber.ba
Udruženje banaka BiH www.ubbih.ba
Udruženja bh. Studenata i akademskih radnika u Evropi www.studiraj.eu